Obiekty użyteczności publicznej

Każde nowoczesne biuro, urząd lub inny obiekt użyteczności publicznej musi zadbać o bezpieczeństwo pracowników i dokumentów. Instalacje zapewniające bezpieczeństwo obejmują system sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, a także system monitoringu wizyjnego.

Profesjonalny projekt i montaż CCTV

Weryfikację i sklasyfikowanie osób w konkretnych miejscach obiektu, nadanie im uprawnień dostępu oraz ograniczenie przepływu osób niepożądanych zapewnia system kontroli dostępu, który zintegrowany z pozostałymi elementami systemu bezpieczeństwa daje możliwość pełnego nadzoru, tym samym zapewniając pożądane bezpieczeństwo publiczne i ochronę mienia.