Obiekty przemysłowe

Ciągły nadzór obiektów przemysłowych jest niezmiernie ważny, magazynowane są tam często wartościowe surowce i wyprodukowane towary, które są atrakcyjnym celem kradzieży. Oprócz instalacji niezbędnych systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożarowej, instalacje monitoringu CCTV są powszechnym elementem systemów bezpieczeństwa w każdym nowoczesnym zakładzie przemysłowym, fabryce, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz magazynach.

Profesjonalny system CCTV:

Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa w często rozległych obiektach przemysłowych jest instalacja ochrony peryferyjnej. Zapewnia ona zabezpieczenie obszarów wokół, możliwych dróg dojścia do budynków (okna, drzwi) i wykrywa włamanie w chwili wdarcia się na teren obiektu.

Instalacja systemu kontroli dostępu w sektorze przemysłowym daje możliwość zarządzania, kontroli przepływu i rejestracji czasu pracy pracowników oraz zapewnia bezpieczeństwo w strefach wysokiego ryzyka. Pozwala również na zarządzanie dostępem do poszczególnych stref obiektu – hal produkcyjnych, magazynów, części biurowych.